همایون سلیمی

همایون سلیمی 1327 متولد تهران 1357 فارغ التحصیل از بزار پاریس، رشته نقاشی (جایزه رُشورُن) 1360 فوق لیسانس زیبا شناسی از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس 1362 فوق لیسان تخصصی زیبا شناسی و علوم هنر ( تکنولوژی هنر) از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس 1369 دکترای زیبا شناسی و علوم هنر از دانشکده هنر های تجسمی دانشگاه سوربن پاریس تدریس ـ تجربه دانشگاه تهران ، دانشکده هنر های زیبا دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر دانشگاه هنر ، دانشکده هنر های تجسمی ـ تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده هنر و معماری ـ تهران دانشگاه هنر ، دانشکده هنر های تجسمی ـ اصفهان مؤسسه آموزش عالی سوره ـ تهران دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد دانشکده هنر و معماری دانشگاه کرمان عضو هیئت علمی دانشگاه هنر عضو هیئت انتخاب و داوران پنجمین دو سالانه نقاشی ایران عضو هیئت داوران نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عضو هیت انتخاب و داوران ششمین نمایشگاه تجلی احساس نمایشگاههای انفرادی 1360 گالری((سالن پِرمنان))ـ پاریس 1361 گالری ((کوی بین المللی هنرها))ـ پاریس 1362 گالری(( سالن پِرمنان ))ـ پاریس 1363 گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس 1364 فرهنگسرای نیاوران ـ تهران 1365 گالری ((کوی بین المللی هنرها))ـ پاریس 1367 گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس 1369 گالری (( سیگما)) واکسجوـ سوئد 1370 گالری گلستان ـ تهران 1373 گالری گلستان ـ تهران 1374 نگارخانه برگ ـ تهران 1378 حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران 1379 نگارخانه برگ ـ تهران 1379 حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران 1380 گالری هفت ثمر ـ تهران 1381 گالری (( اُپاوه)) ـ پاریس 1382 گالری ((کوی بین المللی هنر ها )) ـ پاریس 1383 گالری آریا ـ تهران 1383 حجم سبز ـ گالری هفت ثمر ـ تهران 1384 گالری آریا ـ تهران 1384 حجم سبز ـ گالری آریا ـ تهران 1384 رویای سبز (( طبیعت در هنر شرق )) ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران 1387 گالری هور – تهران. 1388 چاپ دستی – گالری هفت ثمر - نمایشگاه های گروهی 1356 مرکز فرهنگی (( داوی یِل)) ـ پاریس 1357 حضور طراحی ـ بزارـ پاریس 1358 سالن هنرمندان فرانسه ـ گراند پاله ـ پاریس 1359 63-62-61-60 ((ژاردَن دِزار)) سن ژِرمن آنله ـ فرانسه ( 1363 جایزه شهر سن ژَرمن 1359 گالری ( خانه بزار )) ـ پاریس 1360 سالن (( کُنپَرِزُن)) ـ آوینیون 1361-62-63 سالن واقعیت های نوین ـ گراند پاله ـ پاریس 1361 69-68-65-63-62، گالری (( کوی بین المللی هنر ها )) ـ پاریس 1361 64-62، گالری (( اُپاوه )) ـ پاریس 1362 69 سالن طراحی و آبرنگ ـ گراند پاله ـ پاریس 1363 64 ـ فرهنگسرای نیاوران ـ تهران 1363 (( استامپ دورین)) ـ استراسبورک 1363 نمایشگاه بین المللی معاصران لیتو گرافی - مجسمه سازی و عکاسی- موزه هنرهای معاصر - تهران 1365 بینال آسیا -اروپا - آنکارا - ترکیه 1366گالری(( کلودولافونتن)) ـ ویرُفله ـ فرانسه 1366 گالری(( دو اوورس))ـ بورژـ فرانسه 1366 ((هنر امروز)) نمایشگاه بین المللی ـ بوداپست 1367 فونداسیون فلورانس ـ کوی بین المللی هنرها - پاریس 1368-بینال C.R.A.C سالن جشن های شهرداری – شامپینی سور مارن- فرانسه. 1368- بی نار نقاشی – پاله دزار – ایسی لِ مولینو- فرانسه . 1369 گالری ((آریچی))ـ پاریس 1369 ساگا (( فیاک ادیسیون )) ـ گراند پاله ـ پاریس 1370 اولین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران 1370 گالری (( لاهون)) ـ پاریس 1371 نگارخانه نوین ـ اصفهان 1372 دومین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران 1373 تالار فخرادین اسعد گرگانی ـ گرگان 1373 فرهنگسرای خاوران ـ تهران 1373 تالار فجر ارشاد ـ زنجان 1374 سومین نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران 1374 سمینار توسعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1374 نگارخانه آریا ـ تهران 1374 گالری هفت ثمر ـ تهران 1375 نگارخانه آریا ـ تهران 1375 گالری هفت ثمر ـ تهران 1375 نگارخانه برگ ـ تهران 1376 پل اصفهان ـ گالری کلاسیک ـ نگارخانه کوثر اصفهان 1376 گالری هفت ثمر ـ تهران 1376 آثار نقاشان معاصر نگارخانه لاله ـ تهران 1377 طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ - تهران 1377 نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ موزه هنر های معاصر ـ اصفهان 1377 گالری هفت ثمر ـ تهران 1377 گالری نیل ـ تهران 1377 بازتاب سنت د رنقاشی نوگرای ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران 1378 نهمین بینال آسیایی داکا - بنگلادش 1378 طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ ـ تهران 1379 پنجمین دو سالانه نقاشی ایران ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران 1379 اولین دو سالانه نقاشی جهان اسلام ـ موزه هنر های معاصر ـ تهران 1379 دومین دو سالانه مجسمه سازی ایران ـ موزه هنرهای معاصر ـ تهران 1379 گالری اثر ـ تهران 1379 گفتگوی تمدن ها ـ موزه هنر های معاصر ـ اصفهان 1379 نمایشگاه نقاشی – موزه هنرهای ملی دمشق – سوریه. 1380 نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ خانه هنرمندان یزد 1380 نمایشگاه به مناسبت کنگره بین المللی بزرگداشت سهروردی ـ فرهنگسرای امام ـ زنجان 1381 گالری (( ملونی )) ـ آمریکا 1381 گالری برگ ـ تهران 1382 گالری (( آرتیتود)) ـ پاریس 1382 گالری (( کوی بین المللی هنرها)) ـ پاریس 1383 سومین دو سالانه نقاشی جهان اسلام مرکزفرهنگی هنری صبا ـ تهران 1383 هنرمندان معاصر ایران - موزه هنرهای ملی ایروان - ارمنستان 1384 چهارمین دوسالانه مجسمه سازی ایران ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران 1384 گالری هور ـ تهران 1384 گالری (( تائوزند اُکس)) ـ کالیفرنیا 1384 گالری هور ـ تهران 1384 هنر عاشورا ـ مرکز فرهنگی هنری صبا ـ تهران 1385 چاپ معاصر ـ گالری دی ـ تهران 1385 گروه سن ( چاپ دستی ) ـ گالری هور ـ تهران 1385 طراحی ـ گالری آریا ـ تهران 1385 نگارخانه شفق ـ تهران 1385 گالری (( های استودیو)) ـ کالیفرنیا 1385 هفت نگاه – فرهنگسرای نیاوران - تهران 1386 موزه هنرهای فلسطین- تهران 1386 گالری هفت ثمر – تهران 1386 ششمین دوسالانه نقاشی ایران – مرکز فرهنگی هنری صبا - تهران 1386 هفت نگاه – فرهنگسرای نیاوران – تهران 1386 اولین نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی ایران – موزه هنرهای معاصر تهران 1386 گالری هفت هنر – تهران 1387 نمایشگاه نقاشی اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر – گالری هنر – تهران 1387 نخستین یادمان فریدون مام بیگی – گالری طراحان آزاد – تهران 1387 منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده های هنر تهران – موزه هنرهای معاصر – تهران 1387 هنر آموختگان مدرسه هنرهای زیبای پاریس – گالری هور – تهران 1387 نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر – موزه هنرهای معاصر – تهران. 1388 چاپ دستی – گالری هور – تهران 1388 - اکسپو –خانه هنرمندان - تهران 1389- کالکو گرافی (گراوور ) گالری هور - تهران 1389- لایه های طبیعت – گالری ملت - تهران نمایشگاه های بین المللی سالانه آثار نگهداری شده در مجموعه ها -کتابخانه ملی پاریس -مرکز توسعه فضاهای فرهنگی ـ تهران موزه هنر های معاصر ـ تهران موزه هنر های معاصر -آبادان موزه -هنر گرافیک ماشیدا ـ توکیو -فرهنگستان هنر ـ تهران موزه هنرهای دینی امام علی – تهران مرکز فرهنگی ، هنری صبا – تهران مرکز توسعه هنرهای تجسمی

آثار