حمید رضا احمدیان

متولد :1353 دانش آموخته : رشته برق دانشگاه تبریز 1378 معماری دانشکاه آزاد همدان 1385 طی دوره های ذیل نزد استاد تناولی در موسسه ماه مهر1- مجسمه سازی با ورق 2-ارزش اشیا 3- سرامیک شرکت در نمایشگاه 1- به همراه گروه ورق در آرت سنتر 1388 2-شرکت در نمایشگاه مدال 1389

آثار