لیلا خرازی پاکدل

متولد تهران فوق لیسانس طراحی صنعتی تحت نظر استاد پرویز تناولی تکنیک‌های مجسمه‌‌سازی برنز را آموختم و مدت 6 سال است که در کارگاه شخصی ایشان از تجربیات استاد بهره می برم . نمایشگاه ها : پنجمین سالگرد تولد گالری شیرین / گالری شیرین /تهران/1389 اولین نمایشگاه مدال در ایران / گالری ماه مهر / تهران / 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه /سومین نمایشگاه گروه معکوس / گالری شیرین / تهران / 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه /دومین نمایشگاه گروه معکوس / گالری ده / تهران / 1387 نمایشگاه مدال در انگلستان / موزه بریتانیا / لندن / 1387 نمایشگاه گروهی مجسمه /اولین نمایشگاه گروه معکوس / گالری اثر / تهران / 1385 نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری امیر کبیر / تهران / 1383