لیلا سبیانی

متولد تهران لیسانس معماری( تهران) •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری ماه مهر٬ اردیبهشت 1386 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری باران ٬ ﺁبان 1386 •پذیرفته شدن اثر و شرکت در اولین اکسپوی مجسمه٬ خانه هنرمندان٬ پاییز1387 •پذیرفته شدن اثر وشرکت در اولین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر٬ موزه هنرهای معاصر٬ بهمن 1387 •ساخت مجسمه های شرکت کاشی البرز در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک٬ آذر 1387 •ساخت حجم جهت هدیه به وزیر وقت از طرف کاشی البرز٬ بهمن 1387 • ساخت احجام ورودی ورزشگاه تامین اجتماعی 1387 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری آرت سنتر( خانه هنر) ٬ آذر 1388 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری آرت سنتر( خانه هنر) ٬ اردی بهشت 1389 •شرکت در بزرگ داشت استاد پرویز تناولی. کاشان٬ خانه احسان٬ خرداد 1389 •اولین نمایشگاه مدال با حضور استاد تناولی٬ گالری ماه مهر ٬ تیر1389 •شرکت در نمایشگاه گروهی به مناسبت رونمایی سایت ایران مجسمه٬ خانه هنرمندان 1389 •نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند٬ گالری گلستان ٬ مرداد 1389 •پذیرفته شدن اثر و شرکت در نمایشگاه المان های رضوی ٬ خانه هنرمندان مشهد ٬مهر 1389 •شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمه چهار سوی خیال٬ موزه امام علی٬ بهمن 1389 •شرکت در نمایشگاه دور ریختنی ها ( شهرداری تهران) گالری برگ ٬ اسفند 1389

آثار