مهدی درخواه

1352 تهران تحصیلات 1379 لیسانس عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد- تهران نمایشگاه ها 1377 شرکت در پنج نمایشگاه گروهی عکس تا کنون 1381 نمایشگاه انفرادی عکس (قریه های شمال شهر تهران) گالری سازمان مطالعات و تحقیقات شهرداری تهران 1382 نمایشگاه انفرادی عکس (معادن البرز مرکزی) دانشکده متالورژی دانشگاه امیر کبیر 1383 کتاب پنجره (مجموعه عکس گروهی) 1388 نمایشگاه انفرادی عکس (پردیس سینمایی ملت) پردیس سینمایی ملت 1388 نمایشگاه مجسمه (گروه ورق) خانه هنر- تهران 1389 نمایشگاه مدال گالری ماه مهر- تهران 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه گروه ورق نگارخانه الهه 1390 نمایشگاه گروهی مجسمه نگارخانه حنا

آثار