مینا سرلک

متولد 1358- تهران کارشناسی طراحی صنعتی- دانشگاه هنر و معماری ( آزاد – تهران ) عضویت در گروه مجسمه سازان معکوس شرکت در 5 نمایشگاه گروهی: • پائیز 1358- نگارخانه اثر ( نمایشگاه گروهی مجسمه سازان معکوس) • مارس 2008- کالج جواهر سازی بیرمنگام • جون 2008- گالری پول ، موزه بریتانیا – لندن • خرداد 1389- نگارخانه شیرین ( نمایشگاه گروهی مجسمه سازان معکوس) • تیر 1389- نگارخانه ماه مهر( اولین نمایشگاه مدال در ایران )

آثار