میترا هنری

متولد : 1344 سوابق تحصیلی : کارشناسی طراحی صنعتی : دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1366،1372 سوابق حرفه ای: 1-مجسمه سازی در کارگاه شخصی : 1376، تاکنون 2-آموزش مجسمه سازی در کارگاه شخصی : 1384، تاکنون 3-آموزش مجسمه سازی : کارگاه هنرهای تجسمی ، مجموعه سعدآباد 1384،1380 نمایشگاه 1-نمایشگاه گروهی "گروه ورق" : گالری الهه 1389 2-نمایشگاه گروهی "گروه ورق" : گالری آرت سنتر 1388 3-نمایشگاه گروهی مجسمه : گالری نوا : 1386 4-نمایشگاه گروهی مجسمه : گالری شیو : 1381 5-نمایشگاه گروهی مجسمه : کارگاه هنرهای تجسمی مجموعه سعدآباد:1381

آثار