نگار نادری پور

متولد 1354 تهران فارغ التصیل رشته طراحی صنعتی از دانشکده هنر و معماری آزاد78 فراگیری مجسمه سازی از سال 72 مجسمه های نصب شده: ساخت مجسمه های کودکان در حال بازی از جنس برنز محل نصب باغ مجسمه هشتگرد 84 ساخت مجسمه ابن هیثم از جنس برنز در موزه سینما باغ فردوس تهران86 ساخت مجسمه های کودکان در پارک از جنس برنز محل نصب پارک سمیه تهران 89 ساخت بیش از80 مجسمه مومی مردم شناسی و تاریخی در موزه های ارگ کریم خانی شیراز ، باغ نشاط لار ، موزه بزرگ خلیج فارس ، کاخ گلستان ، کاشان و زاهدان و...از سال 79 تا کنون عضویت در ایکوم موسس ومدیر گروه هنری دست عضویت در گروه مجسمه سازی ورق و شرکت در نمایشگاههای گروهی

آثار