سحر دوستار

متولد 8 فروردین 1364، تهران فارغ التحصیل رشته معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران 1389 گذراندن دو دوره مجسمه سازی با پرویز تناولی(ارزش اشیا و سرامیک) گذراندن یک دوره مجسمه سازی با مونا پاد(معکوس) گذراندن یک دوره مدل سازی سه بعدی برای طراحی جواهرات با مونا پاد و امیرحسین دلبری گذراندن یک دوره مجسمه سازی با یاسمین سینایی(پاپیه ماشه)

آثار