سپهر بختیاری

1360 تهران 1384 لیسانس گرافیک از دانشگاه سوره 1378 فراگیری نقاشی نزد استاد تاها بهبهانی 1381 فراگیری مجسمه سازی نزد استاد مهین تابان 1386 فراگیری دوره مجسمه سازی ( برنز )، نزد استاد پرویز تناولی 1389 نمایشگاه انفرادی عکس - نقاشی، سپهر بختیاری و مریم فخیمی، گالری آتبین 1388 نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری سیاوش 1387 نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری آتبین 1384 نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری آتبین 1389 نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری شیرین 1389 نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری آتبین 1389 نمایشگاه مجسمه سازی، گروه کالب، کاشان، بزرگداشت استاد پرویز تناولی 1389 نمایشگاه مجسمه سازی، گروه کالب، خانه هنر 1388 نامزد شرکت دراولین دوره مسابقه Magic of Persia 1388 نمایشگاه مجسمه سازی، گروه کالب، خانه هنر 1388 نمایشگاه نقاشی نود هنرمند، منتخب سه نسل نقاش معاصر، خانه هنر 1388 نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری آتبین 1388 دومین Art Expo تهران، تالار وحدت 1387 نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری آتبین 1386 نمایشگاه مجسمه سازی، گروه کالب، گالری ماه مهر 1386 نمایشگاه نقاشی گروهی، در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، فرهنگسرای نیاوران 1385نمایشگاه نقاشی گروهی، تالار وحدت 1384 نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری آتبین 1384 نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری شقاقی

آثار