سهیلا ایلدار

دیپلم تهران 59-1358 شرکت در نمایشگاه گروهی مدالهای برنز، به همراه پرویز تناولی، نگارخانه ماه مهر، سال 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه های برنزی با گروه ورق، نگارخانه ی آرت سنتر، سال 1388 نمایشگاه های خصوصی زیورآلات و جواهر طی سال های 88-1384 نمایشگاه انفرادی جواهرات، گالری نرگس، سال 1387 انتخاب و نمایش در نخستین جشنواره طراحی دکتر سندوزی در موزه امام علی، سال نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی در گالری مژده، سال 1384 شرکت در چندیـن دوره نمایشگاه گروهی خیریـه پیـوند، سال های 1382 و 1383 1386نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری مژده، سال 1381 نمایشگاه های گروهی نقاشی طی سال های یادگیری 75-1368 شرکت در دوره های مختلف بینال های مجسمه سازی، اولین سمپوزیوم شهری ایران و دومین بینال مجسمه های شهری

آثار