امیر آذر

امیرآذر متولد 1357اصفهان فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد تهران 1383 فعالیت حرفه ای طراحی گرافیک ، عکاسی و تصویر سازی شرکت در جشنواره طرلحی گرافیک بسته بندی 1386 شرکت در کتاب سال گرافیک ایران 1386 Death is not justice 2010 شرکت در نمایشگا ه پوستر دوره مجسمه سازی سفال وسرامیک نزد استاد پرویز تناولی

آثار