پیمان غزنینی

دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشکده هنر و معماری تهران 1.رتبه سوم در مسابقه عکس بافت های فرسوده شهر تهران، دی ماه1388 2.منتخب در بخش خبری تصویر سال. 1388 3.منتخب در جشنواره فیروزه سوم . 1389 4.منتخب در بخش مستند اجتماعی جشنواره ملی جوان ایرانی . 1389 5. منتخب در سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد (2 عکس).1389 6.منتخب در جشنواره در جستجوی فرم.1389 7. منتخب در دومین جشنواره عکس گرانتر از طلا.1389 8.منتخب در جشنواره فیلم و عکس طریقت.1389 9.منتخب در اولین جشنواره محیط زیست و رسانه.1389 10.منتخب در دومین جشنواره عکس کارت پستال های شهری.1389 11.منتخب در نخستین جشنواره تصویر استاندارد.1389 12.منتخب و تقدیر شده در سوگواره عکس عاشورا دانشگاه شهید رجایی.1389 13.منتخب در بخش خلاقه تصویر سال. 1389

آثار