رهام شیراز

رهام شیراز متولد 1352 فارغ التحصیل 1380 کارشناسی گرافیک دانشکده هنر های زیبا مشغول تحصیل در رشته عکاسی و فرهنگ شهری، مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گلد اسمیتس لندن www.rohamshiraz.com

آثار