حسین مسافری

متولد: 1349 تحصیلات: کارشناسی "ریاضی کاربرد در کامپیوتر" – دانشگاه شهید بهشتی شروع عکاسی و نقاشی از سن 11 سالگی. به طور حرفه ای از سال 85 به عکاسی پرداخته و نمایشگاههایی در داخل و خارج از کشور داشته ام.

آثار