سپیده کاظمی

تاریخ تولد: 1984 محل تولد: تهران / ایران عضو موسسه تصویرگران نمایشگاه نمایشگاه گروهی تصویر سازی، هنرمندان صفحه اصلی، گالری ممیز، سپتامبر 2009 نمایشگاه گروهی تصویر سازی، هنرمندان صفحه اصلی، گالری ممیز، ژوئن 2010 شرکت در کارگاه تصویرسازی، خانه هنرمندان، گالری عکس نیلوفر، ژوئن 2010 شرکت نمایشگاه تصویر سازی جشنواره، جوانه ملی ایرانی، موزه صبا، اوت 2010 شرکت تصویرگران دوسالانه، موزه امام علی (ع)، مرداد 2010 شرکت در نمایشگاه تصویرسازی جشنواره هنر جوان، موزه صبا، 2010 شرکت در جشنواره تصویر سازی نمایشگاه آزادگان، موزه صبا، 2010 انتخاب برای جشنواره تصویرگری برای کودکان خاص و به دست آوردن نامه از ستوده کتاب کودکان، ژانویه 2011

آثار