سوده باقری

متولد 1361- اهواز عضو انجمن نقاشان ایران عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی 1386 فوق لیسانس نقاشی - دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران -1388 1384-1379 لیسانس نقاشی - دانشگاه علم و فرهنگ- تهران- ایران

آثار