عسل فلاح

متولد 1362 ، تهران سوابق علمی : فارغ التحصیل هنرستان هنرهای تجسمی دختران ، رشته ی نقاشی ، تهران ، 1380 فارغ التحصیل دانشکده ی هنر و معماری ، رشته ی نقاشی ، مقطع کارشناسی ، تهران ، 1384 فارغ التحصیل دانشکده ی هنر و معماری ، رشته ی نقاشی ، مقطع کارشناسی ارشد ، تهران ، 1389 گواهی ممتاز مربی گری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران" عضو مرکز توسعه ی هنرهای تجسمی ایران