گلناز افراز

گلناز افراز متولد 1360 ، تهران، ایران تحصیلات: کارشناسی ارشد ناشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی، دانشگاه استراسبورگ، فرانسه

آثار