نازلی شهوق

نازلی شهوق ، 1369 ، تهران نقاش ، عکاس و گرافیست فارغ التحصیل رشته گرافیک از هنرستان نوآوران تهران دانشجوی سال آخر رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماری تهران برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه سبلان 1384 برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه دانشکده هنر و معماری 1388 برگزاری نمایشگاه گروهی عکاسی در نگارخانه دانشکده هنر و معماری 1389 برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی منتخبین آرت اکسپو تهران در نگارخانه فروهر 1390