حمید پازوکی

عبدالحمید پازوکی متولد آذر ماه سال 1334 تهران است. او لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی وفوق لیسانس چاپ دستی از دانشگاه کومپولوتنسه مادرید و دکترای طراحی از دانشگاه کمپلوتنسه complotense مادرید است. پازوکی علاوه بر تدریس در دانشکده های هنر، در دهها نمایشگاه انفرادی خارج از کشور شرکت داشته است و در فاصله سالهای 1367 تا1380 سه نمایشگاه انفرادی در ایران برگزار کرده است. اولین جایزه بورسیه منظره در دانشگاه کمپلوتنسه 1991 بورسیه دانشگاه کمپلوتنسه complotense 1990 در Allon اسپانیا حضور چشمگیر این نقاش در نمایشگاههای گروهی وبی ینال های نقاشی نیز دیده می شود. پازوکی نقاشی بی پیرایه وصمیمی است و دوره های مختلف کاری او نشانگر روح جستجوگر اوست.