راضیه صدیقیان

نام و نام خانوادگی: راضیه صدیقیان متولد: 1365 محل تولد : تهران تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی / دانشگاه آزاد (هنر و معماری) 1387 کارشناسی نقاشی / دانشگاه آزاد (هنر و معماری) 1382 دیپلم نقاشی / هنرستان هنرهای تجسمی دختران / تهران سوابق هنری : .... نمایشگاه انفرادی : 1389 صفر / گالری آن / تهران شرکت در نمایشگاههای گروهی: 1389 حراج نقاشی / گالری محسن / تهران 1388 حراج طراحی / گالری محسن / تهران 1388 منتخب نسل نو / نمایشگاه گروهی نقاشی / مجموعه پردیس پارک ملت / تهران 1387 نمایشگاه گروهی نقاشی / موزه هنرهای معاصر / تهران