رضا صدیقیان

نام و نام خانوادگی: رضا صدیقیان متولد: 1362 محل تولد : تهران تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی / دانشگاه سوره 1386 کارشناسی نقاشی / دانشگاه هنر سوابق هنری : 1388 کسب رتبه دوم در منتخب نسل نو نمایشگاه انفرادی : 1390 کانال کال / گالری طراحان آزاد / تهران شرکت در نمایشگاههای گروهی: 1389 نقاشی سینما / نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری محسن / تهران 1389 حراج نقاشی / گالری محسن / تهران 1389 مکاشفه / نمایشگاه گروهی طراحی / گالری JTM / پاریس 1389 مکاشفه / نمایشگاه گروهی طراحی / گالری 66 / تهران 1388 حراج طراحی / گالری محسن / تهران 1388 منتخب نسل نو / نمایشگاه گروهی نقاشی / مجموعه پردیس پارک ملت / تهران