امیر کسری گلرنگ

نام و نام خانوادگی: امیرکسری گلرنگ متولد: 1360 محل تولد: اهواز تحصیلات کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشکده هنر شاهد، تهران 1389 کارشناسی نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان، 1385 سوابق هنری مدرس طراحی دانشگاه هنر سوره، 1387- 1390 نمایشگاه انفرادی: شرکت در نمایشگاههای گروهی: نمایشگاه گروهی طراحی، پنجره – گالری محسن – مهر 1389 در ادامه ی نقاشی های مدادرنگی انتزاعی ام، نقاشی های فیگوراتیو من شروع شد، همراه با مدل های لمیده یا نشسته و پارچه ها و مبل ها. مدل ها و مبلمان های مدگرا به سوی طراحی داخلی و مجله های مبلمان هدایتم کرد. تا این زمان که در مجله ها و کتاب ها به دنبال هماهنگ کردن صندلی ها، مبل ها و پوست حیوان ها، که به طور معمول برای طراحی داخلی و مد استفاده می شود، سرک می کشم. که در خلع و زمینه ای سفید قرارشان می دهم. با حذف فیگور انسان از نقاشی هایم، مبلمان ها خود را زنده و با هویتی مستقل می یابند، به طوری که بعضی از آنها هیات هیولا به خود می گیرند. واقعگراییِ کمینه گرا، اتمسفریست که در آثارم نمایش داده می شود و در مواقع ای هر یک از این دو نمود خود را بیشتر نمایش می دهد، کمینه گرایی بر روی واقعگرایی یا بالعکس. امیرکسری گلرنگ 14 خرداد 1390