مونا پاد

مونا پاد متولد سال 1353 در تهران فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی در سال 1379 از دانشگاه الزهرا نمایشگاه گروه معکوس در پاییز 1385درگالری " اثر" نمایشگاه گروه معکوس در زمستان 1387درگالری " ده" نمایشگاه مدال ایران در بهار 1389در گالری "ماه مهر" نمایشگاه گروه معکوس در بهار 1389 در گالری " شیرین" نمایشگاه دونفره در بهار 1389 درگالری" اعتماد" نمایشگاه انفرادی درپاییز 1389 در گالری"گلستان" رکورد بیشترین تعداد فروش در هفت نگاه (خانه هنرمندان) پاییز 1389 " وی ازسال 1387به عنوان دستیاراستادپرویز تناولی در مدرسه ماه مهر به تدریس پرداخته است . آثارمونا پاد در مجموعه های خصوصی معتبری در تهران ، دبی و لندن راه یافته است.