نینا کاشانی پور

زهرا ( نینا ) کاشانی پور 1359 وین – اتریش تحصیلات 1384 لیسانس فیزیک کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامی ) نمایشگاه 1388 نمایشگاه مجسمه " گروه ورق " خانه هنرمندان – تهران 1389 نمایشگاه مجسمه "گروه ورق" نگارخانه الهه-تهران