مونا آقا بابایی

به نام خدا مونا آقابابایی متولد 1361، اصفهان کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران. 1379 تا 1383 کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طرح و تولید، از دانشگاه هنر تهران. 1383 تا 1386. جوایز: کسب رتبه دوم در دومین مسابقه و نمایشگاه مجسمه های کوچک شیراز، 1389 دریافت جایزه The Damon Courtenay Memorial Young Sculptor Prizeاز جشنواره مجسمه های کنار دریا در استرالیا. اکتبر 2009 کسب رتبه اول در زمینه فلز در اولین فستیوال دانشجویی دانشگاه هنر 1382 کسب رتبه دوم در زمینه چوب در اولین فستیوال دانشجویی دانشگاه هنر 1382 نمایشگاه ها: شرکت در دومین نمایشگاه مجسمه های کوچک شیراز، گالری وصال، شیراز، 1389 شرکت در دومین بینال مجسمه های شهری، گالری برگ، تهران، پاییز 1389 نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند گالری گلستان، تهران، تابستان 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه در گالری پاسارگاد، تهران، بهار1389 نمایشگاه گروهی مجسمه در گالری پاسارگاد ، تهران،پاییز 1388 نمایشگاه گروهی مجسمه در Bondi Pavilion Gallery. استرالیا. اکتبر 2009 شرکت در جشنواره مجسمه های کنار دریا در استرالیا. اکتبر 2009 شرکت در اولین جشنواره شنی خلیج فارس گناوه، بهار 1388 پذیرفته شدن اثر و شرکت در اولین اکسپوی مجسمه، خانه هنرمندان، تهران 1387 شرکت در دومین آرت اکسپوی هنر، تهران 1387 پذیرفته شدن اثر و شرکت در نمایشگاه مدال مدال سازان بریتانیا، گالری دانشگاه بیرمنگهام، مارچ 2008 بیرمنگهام نمایشگاه گروهی مجسمه در گالری باران، تهران پاییز 1386 نمایشگاه گروهی مجسمه های برنزی در گالری ماه مهر، تهران بهار 1386 نمایشگاه گروهی سفال و سرامیک در گالری هفت ثمر، تابستان1383 شرکت در اولین فستیوال دانشجویی دانشگاه هنر تهران، 1382