فریش البرزکوه

فریش البرز کوه 1361 ایران-تهران تحصیلات دیپلم :گرافیک فوق دیپلم: نقاشی لیسانس:طراحی چاپ سابقه کاری گرافیست و طراحی وب سایت آموزش طراحی و نقاشی همکاری در گالری برگ تهران به مدت 2 سال نمایشگاه شرکت در مسابقه عکس ویژه یکصدمین سال ولادت امام خمینی 1378 شرکت در بخش عکس چهاردهمین جشنواره روستا 1378 شرکت در اولین سوگواره بین المللی عکس عاشوراخرداد 1380 شرکت در بخش نقاشی اولین جشنواره سراسری دانشجویان دا نشگاه سوره 1381 شرکث در بخش نقاشی اولین جشنواره انار و توسعه پایدار1388 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی مرکز هنری وفرهنگی پاریس در کشور فرانسه 1388 شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمه ورق گاری آرت سنتر 1388 شرکت در اولین نمایشگاه گروهی مدال در ایران 1389 شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمه ورق گاری الهه 1389