امیر علی بشیری

امیرعلی بشیری متولد 1362، تهران دیپلم ریاضی فارغ‌التحصیل در مجسمه‌سازی (کارشناسی)، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، 2008 فارغ‌التحصیل در طراحی داخلی، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات رایگان عضو انجمن مجسمه‌سازان ایران نمایشگاه گروهی در موضوع "رسانه ها"، از اعضای انجمن مجسمه‌سازان ایران، خانه هنرمندان ایران، تابستان 2008 نمایشگاه گروهی "جوان و بی‌قرار"، گالری Aaran، زمستان 2009 گروه 4th نمایشگاه "مجسمه‌های کوچک"، خانه هنرمندان ایران، 2009