رضا خدادادی

تولد: 1340 ھ.ش ، اردبیل - ایران تحصیلات: کارشناسی ارشد انیمیشن کارشناسی نقاشی بیوگرافی فعالیت ها و سوابق: - عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران - سابقه تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات عالی از سال 1370 برخی از سوابق اجرایی در دانشگاه ها و مؤسسات عالی: - مدیر گروه نقاشی دانشگاه هنر - مدیر گروه مجسمه سازی دانشگاه هنر - مدیر گروه کارشناسی نقاشی سوره - مدیر گروه کارشناسی ارشد نقاشی سوره آثار نگه داری شده در موزه ها و گنجینه ها: 8اثر نمایشگاه‌های انفرادی برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان، گالری برگ و هفت ثمر 1387 گالری ماه - تهران نمایشگاه‌های گروهی شرکت در بی ینال های نقاشی بی ینال های مجسمه سازی بی ینال های نقاشی جهان اسلام نمایشگاه هنر معنوی طبیعت در هنر شرق نمایشگاه مشرق خیال نمایشگاه گنجینه داخلی موزه هنرهای معاصر تهران نمایشگاه تبادل فرهنگی در موزه هله لوییس هلند 1387 کرییک آرت فر - دبی 1387 گالری ماه، برگزیده ای از آثار 50 هنرمند - تهران