بهمن جلالی

نام: بهمن جلالی تولد: 1323 ھ.ش تحصیلات: اقتصاد ، دانشگاه ملی تهران