المیرا سلامت

المیرا سلامت متولد 1367 تهران کارشناس مجسمه سازی از دانشگاه هنرتهران دانشجوی کارشنای ارشد تصویرسازی دانشگاه هنر تهران عضو انجمن مجسمه سازان ایران نمایشگاه انفرادی گالری الهه - تهران 1390 نمایشگاههای گروهی 1391 نمایشگاه گروهی هفت نگاه_فرهنگسرای نیاوران 1391 نمایشگاه گروهی مجسمه دومین اردیبهشت_ گالری سیحون 1390اولین نمایشگاه تابلوهای کوچک _ گالری آریا 1390گزیده ای از فرایند مجسمه سازی معاصر ایران_نگارخانه فروهر 1390 نمایشگاه مجسمه گروهی قلک ، گالری حنا 1389 دومین دوسالانه مجسمه های فضای شهری، نگارخانه برگ 1389 نمایشکاه گروهی مثلث، کافه گالری ایرانشهر 1389 نمایشکاه گروهی مجسمه سازی، کافه گالری ایرانشهر 1389 اولین نمایشکاه سالانه مجسمه دانشگاه هنر، نگارخانه لاله 1388 نمایشگاه گروهی مجسمه دانشجویان دانشگاه هنر، نگارخانه لاله 1384هفتمین جشنواره جوان خوارزمی _تصویرسازی 1383 ششمین جشنواره جوان خوارزمی _عکاسی جوایز 1383 جایزه نفر اول استان تهران، ششمین جشنواره جوان خوارزمی _عکاسی