محمدرضا یزدی

محمدرضا یزدی متولد 1365/ تهران تحصیلات 1380 فارغ التحصیل هنرستان دررشته گرافیک 1388 فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی ازدانشگاه تهران 1389 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه تهران فعالیت ها 1388 عضوانجمن مجسمه سازان ایران 1382 فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران 1390 عضوبنیاد ملی نخبگان نمایشگاه های گروهی 1385و1386 شرکت درنمایشگاه گروهی هنروالمپیک 1385 شرکت درنمایشگاه جشنواره حکمت مطهر 1386 شرکت درنمایشگاه جشنواره معراج مولوی(موزه امام علی) 1387 شرکت درنمایشگاه بین المللی هنرومعنویت(بوسان.کره جنوبی) 1388 شرکت درنمایشگاه سمپوزیوم مجسمه های آهنی(نگارخانه برگ) 1389 شرکت درپنجمین نمایشگاه مجسمه های کوچک (خانه هنرمندان) 1389 شرکت درنمایشگاه گروهی گالری مجسمه 1389 شرکت درنمایشگاه گروهی خانه هنرمندان 1389 شرکت درنمایشگاه اولین دوره جشنواره المان های حجمی رضوی (مشهد) 1390 شرکت در دومین اکسپوی مجسمه سازی تهران(گالری شیرین) 1390 شرکت در نمایشگاه سومین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران(برج میلاد) 1390 شرکت در هفتمین نمایشگاه مجسمه های کوچک (نگارخانه فروهر) بینال ها 1387 شرکت دراولین بینال مجسمه های شهری تهران (نگارخانه برگ) 1389 شرکت در دومین بینال مجسمه های شهری تهران (نگارخانه برگ) 1390 شرکت در ششمین بینال ملی مجسمه سازی تهران (کاخ نیاوران) سمپوزیوم ها 1384 سمپوزیوم مجسمه های برفی (کاخ سعد آباد) 1386 جشنواره مجسمه های شنی (بابلسر) 1389 سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کانادا- جولای 2010(کلگری .ایالت آلبرتا) 1390 دومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران (برج میلاد) جوایزو.. 1384 نفردوم سمپوزیوم مجسمه های برفی (کاخ سعد آباد) 1385 اثربرگزیده جشنواره هنر.ورزش والمپیک ( آکادمی ملی المپیک) 1385 رتبه اول جشنواره تجسمی میهمان ری(فرهنگسرای ولاء) 1386 رتبه سوم جشنواره مجسمه های شنی (بابلسر) 1386 اثربرگزیده جشنواره هنر.ورزش والمپیک ( آکادمی ملی المپیک) 1386 اثرمنتخب ازایران دربخش حجمی چهارسالانه هنر و المپیک ( لوزان سوئیس) 1387 دیپلم افتخارفستیوال جهانی هنروالمپیک ( پکن) 1388 ساخت مجسمه شهری (بدون عنوان) به سفارش سازمان زیبا سازی شهرتهران(میدان ساحل. منطقه 22) 1389 طراحی یادمان استادعمادالکتاب به سفارش انجمن خوشنویسان 1389 جایزه ویژه بهترین اثرازنگاه مخاطب ورتبه پنجم هیئت داوران دردومین دوسالانه مجسمه های فضاهای شهری 1389 طرح برگزیده فراخوان طراحی المان حجمی میدان ونک . سازمان زیبا سازی شهرتهران 1390 اثربرگزیده وجایزه علمی بخش ویژه ابداع وخلاقیت در شاخه هنر ومعماری درسیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی 1390 رتبه اول سومین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران(برج میلاد) 1391 ساخت مجسمه شهری بسکتبالیست به سفارش سازمان زیبا سازی شهر تهران (مناطق 3و22 تهران)