فخرالدین کاکاوند

فخرالدین کاکاوند عضو انجمن مجسمه سازان ایران دبیر هنر آموزش و پرورش Fakhredin.kakavand@ yahoo.com 1356 خرم آباد لرستان 1368 شروع فعالیت های هنری (طراحی- نقاشی – خوشنویسی) 1376 ورود به تربیت معلم شهید با هنر اصفهان و اخذ مدرک فوق دیپلم هنرهای تجسمی 1378 شروع فعالیت های مجسمه سازی 1380 شروع فعالیت های سفال 1383 ورود به دانشگاه تهران و تحصیل در رشته مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا و شروع فعالیت های حرفه ای 1389 ارایه پایان نامه مجسمه سازی با عنوان مجسمه برای پارک لاله 1377- شرکت در جشنواره جوانان سراسر کشور (هنرهای تجسمی) شیراز 1377- نمایشگاه گروهی - خرم آباد 1382- کسب مقام اول مجسمه سازی جشنواره پیشگیری از اعتیاد - خرم آباد 1384- کسب مقام اول ورک شاپ دانشجویی (مترسک) دانشکده هنرهای زیبا 1385- کسب مقام اول مجسمه های برفی جشنواره زمستانی سعد آباد - تهران 1385- شرکت در دومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی- بابلسر 1386- شرکت در جشنواره مجسمه های برفی - همدان 1386- شرکت در پنجمین بینال مجسمه سازی موزه هنرهای معاصر- تهران 1387- کسب مقام اول چهارمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی- بابلسر 1387- کسب مقام اول مجسمه سازی پنجمین جشنواره ملی امام رضا(ع) - شیراز 1388- شرکت در نمایشگاه جهاد - گالری برگ 1388- شرکت در چهارمین نمایشگاه مجسمه های کوچک - خانه هنرمندان 1388- شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمه بذرهای بائوباب- گالری لاله 1388- شرکت در نهمین بینال سفال و سرامیک - سمنان 1388- شرکت در نمایشگاه مجسمه سازان زیر 35 سال - گالری برگ 1389- شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمه سازان ایران - گالری مجسمه 1389 – ساخت مجسمه(( شیدایی)) اثر استاد رضایی در سمپوزیوم کرمان 1389- شرکت در دومین دوسالانه مجسمه های فضای شهری – گالری برگ 1390- شرکت در اکسپوی 90- گالری شیرین 1390- شرکت در بخش نمایشگاهی سمپوزیوم سنگ تهران – برج میلاد 1390- شرکت در نمایشگاه مقاومت – گالری صبا 1390- شرکت در نمایشگاه مجسمه های کوچک – گالری فروهر 1391- شرکت در نمایشگاه گروهی چهار سوی خیال - خانه هنرمندان 1391 – شرکت در جشنواره بوم برکت – شیراز 1391- شرکت در نمایشگاه گروهی فیگوراتیو،گالری شیرین