فردین نظری

متولد 1362 کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنر تبریز جایزه اول تندیس و دیپلم افتخار هشتمین جشن تصویر سال (تهران 1389) منتخب جشنواره ملی جوان ایرانی در بخش عکاسی مستند(تهران 1389) منتخب ششمین جشنواره بین المللی فیلم وعکس دانشجویی (تهران 1389) منتخب جشنواره ملی فیلم وعکس جلوه های آب (اصفهان1390) منتخب جشنواره عکس در جستجوی معنا خانه عکاسان ایران(تهران 1390) منتخب نخستین جشنواره عکس دانشگاه تهران ،با موضوع زیستگاه ذهن من (1390) منتخب سومین جشنواره عکس زمان (اراک 1390) حضور در نمایشگاه نبض ایرانی دوسالانه‌ی هنرهای تصویری ریودوژانیرو، برزیل(2011) نمایشگاه انفرادی عکس در خانه هنرمندان ایران (تهران،اردیبهشت 1390) نمایشگاه گروهی آرت اکسپو تهران گا لری فروهر( تهران، دی1390)

آثار